ZANA


Udruga za zaštitu prava nakladnika, ZANA, osnovana je u siječnju 2007. godine na inicijativu desetak nakladnika. Rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo udruzi je odobreno obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava nakladnika na naknadu za reproduciranje svojih pisanih izdanja za privatno i drugo vlastito korištenje.

Svaki nakladnik, temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima  ima pravo na naknadu za fotokopiranje svojih pisanih izdanja.

 Naša je snovna djelatnost  kolektivno ostvarivanja prava nakladnika na naknadu za reproduciranje svojih pisanih izdanja za privatno ili drugo vlastito korištenje. Međutim, u cilju promicanja i unapređenja prava nakladnika  Stutom smo utvrdili i druge djelatnosti kao što su: informiranje javnosti o pravima i položaju nakladnika, okupljanje nakladnika i organiziranje skupova i savjetovanja, izdavanje knjiga, časopisa iz područja svoje djelatnosti. 

Članstvo u udruzi presumirano je zakonom, što znači da pravo na naknadu ostvaruju svi nakladnici, osim onih koji se tog prava izričito, pisanom obaviješću odreknu. 

Raspodjela naknada nakladnicima vrši se od 2009. temeljem Pravilnika o raspodjeli naknada, a nakladnik stječe pravo na sudjelovanje u raspodjeli naknade ukoliko je na dan obračuna naknade, u posljednjoj završenoj kalendarskoj godini izdao najmanje tri  knjige u nakladi od najmanje 500 primjeraka odnosno znanstvene časopise u opsegu od 30 araka u nakladi od najmanje 250 primjeraka.