Udruga za zaštitu prava nakladnika, ZANA, osnovana je u siječnju 2007. godine na inicijativu desetak nakladnika. Rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo udruzi je odobreno obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava nakladnika na naknadu za reproduciranje svojih pisanih izdanja za privatno i drugo vlastito korištenje.

Svaki nakladnik, temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ima pravo na naknadu za fotokopiranje svojih pisanih izdanja.

Naša je snovna djelatnost kolektivno ostvarivanja prava nakladnika na naknadu za reproduciranje svojih pisanih izdanja za privatno ili drugo vlastito korištenje. Međutim, u cilju promicanja i unapređenja prava nakladnika Stutom smo utvrdili i druge djelatnosti kao što su: informiranje javnosti o pravima i položaju nakladnika, okupljanje nakladnika i organiziranje skupova i savjetovanja, izdavanje knjiga, časopisa iz područja svoje djelatnosti.

Članstvo u udruzi presumirano je zakonom, što znači da pravo na naknadu ostvaruju svi nakladnici, osim onih koji se tog prava izričito, pisanom obaviješću odreknu.

Raspodjela naknada nakladnicima vrši se od 2009. temeljem Pravilnika o raspodjeli naknada, a nakladnik stječe pravo na sudjelovanje u raspodjeli naknade ukoliko je na dan obračuna naknade, u posljednjoj završenoj kalendarskoj godini izdao najmanje tri knjige u nakladi od najmanje 500 primjeraka odnosno znanstvene časopise u opsegu od 30 araka u nakladi od najmanje 250 primjeraka.

Međunarodna suradnja

Udruga ZANA od 2010. članica je međunarodne organizacije za prava reprografije IFRRO.

Međunarodne konferencije:

  • ožujak 2009.  međunarodni seminar o kolektivnom ostvarivanju prava
    Inozemni predstavnici udruga za kolektivno ostvarivanje prava, Samantha Holman, izvršna direktorica (Irska), Louise Ahrenfeldt, (Danska), Paul Greenwood (Njemačka) upoznali su nas sa radom svojih organizacija, a Olav Stokkmo Chief Executive IFRRO predstavio je međunaordnu organizaciju IFRRO. O ulozi Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u ostvarivanju kolektivnog prava govorila je mr.sc Tajana Tomić, načelnica Odjela za autorsko pravo i srodna prava, a o hrvatskom zakonodavstvu na području autorskog prava i kolektivno ostvarivanje prava reproduciranja za privatno i drugo vlastito korištenje govorio je prof.dr.sc. Igor Gliha, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
  • listopad 2015. međunarodna konferencija o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava
  • pravo na privatno kopiranje i pravo javne posudbe