Korisne informacijeNakladnici

Novosti iz Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

By 19 prosinca, 2017 No Comments

Nositelj autorskih prava ima pravo po svom izboru odabrati i ovlastiti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava u bilo kojoj državi Europske Unije da upravlja njegovim autorskim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela koje sam odabere, za države koje sam odabere, neovisno o tome koje države Europske unije je državljanin i u kojoj ima boravište ili poslovni nastan.
Udruga za zaštitu prava nakladnika prihvatit će upravljanje takvim pravima, kategorijama prava i vrstama djela, osim ako ima objektivne razloge odbiti takvu ovlast.

Nositelj autorskog prava ima pravo izdavati odobrenja za nekomercijalna korištenja bilo kojih prava, kategorija prava ili vrsta djela koje sam odabere.
Nekomercijalnim korištenjem smatra se ono korištenje u kojem se ni neposredno niti posredno ne ostvaruje gospodarska ili ekonomska korist.

Nositelj autorskih prava može otkazati ovlaštenje za upravljanje koje je dao Udruzi ZANA u cijelosti ili u odnosu na pojedino pravo, kategoriju prava ili vrstu djela koje sam odabere, za državna područja koja sam odabere, uz otkazni rok koji ne može biti duži od 6 mjeseci, bez obzira je li istodobno takvo ovlaštenje za upravljanje dao drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava, s tim da takav otkaz proizvodi učinke tek od kraja financijske godine,
U slučaju otkaza ovlaštenja, nositelj prava pridržava sva prava prema Udruzi ZANA u odnosu na korištenja koja su se ostvarila i odobrenja za korištenje koja je Udruga ZANA  izdala prije učinaka otkaza.

Svako ovlaštenje za upravljanje pravima i otkaz takvog ovlaštenja moraju biti u pisanom obliku, uz navođenje pojedinih prava, kategorija prava ili vrsta djela na koja se odnosi.