Cjenikom naknadaa koje plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju usluge fotokopiranja, usvojenim 14.5.2015.  propisana su mjerila za određivanje visine naknade za fizičke i pravne osobe koje uz naplatu obavljaju usuluge fotokopiranja, kao i mjerila za određivanje visine naknada za proizvođače i uvoznike uređaja za fotokopiranje.

Naknada za obavljanje usluga fotokopiranja naplaćuje se fizičkim i pravnim osobama koje uz naplatu obavljaju usluge fotokopiranja  prema broju fotokopirnih uređaja na kojima obavljaju djelatnost fotokopiranja.

Naknada koje plaćaju fizičke i pravne osoba koje se bave proizvodnjom, odnosno uvozom uređaja za fotokopiranje  naplaćuje se u postotku od prodajne, odnosno uvozne cijene uređaja za fotokopiranje i fotokopiranju podobne tehnike reproduciranja: telefaks uređaja, multifunkcijskog uređaja i skenera.

Naknada se naplaćuje na uređaje koje je obveznik proizveo i prvi puta prodao (prodajna cijena), odnosno na nove, prvi puta uvezene uređaje (uvozna cijena).

Cjelovit tekst Cjenika naknada