Category

Autorsko pravo

Autorsko pravo
studeni 29, 2017

Zakonodavstvo

Pravo nakladnika na naknadu za reproduciranje svojih pisanih izdanja za privatno i drugo vlastito korištenje…
Read More
Autorsko pravo
studeni 29, 2017

Kolektivno ostvarivanje prava

Autorsko pravo može se ostvariti putem individualne i kolektivne zaštite. Individualno ostvarivanje prava odnosi se…
Read More
Autorsko pravo
rujan 3, 2016

Autorsko pravo i srodna prava

Autorsko pravo predstavlja skup pravnih pravila koja normiraju pravne odnose u pogledu intelektualnih tvorevina s…
Read More