Category

Autorsko pravo

Autorsko pravo
29 studenoga, 2017

Zakonodavstvo

Pravo nakladnika na naknadu za umnožavanje njihovih izdanja za privatno korištenje temelji se na Zakonu…
Read More
Autorsko pravo
29 studenoga, 2017

Kolektivno ostvarivanje prava

Ostvarivanje autorskog prava Autorsko pravo može se ostvariti putem individualne i kolektivne zaštite. Individualno ostvarivanje…
Read More
Autorsko pravo
3 rujna, 2016

Autorsko pravo i srodna prava

Autorsko pravo predstavlja skup pravnih pravila koja normiraju pravne odnose u pogledu intelektualnih tvorevina s…
Read More