Udruga za zaštitu prava nakladnika

Zagreb, Amruševa 10
Tel: 01 2431 071
Faks: 01 2431 075
udrugazana@gmail.com, udrugazana1@net.hr