Autorsko pravo

Kolektivno ostvarivanje prava

By 29 studenoga, 2017 16 ožujka, 2023 No Comments

Ostvarivanje autorskog prava

Autorsko pravo može se ostvariti putem individualne i kolektivne zaštite.

Individualno ostvarivanje prava odnosi se na pojedinačno korištenje određenog predmeta zaštite, prema odgovarajućem ugovoru između nositelja prava i korisnika predmeta zaštite, a obavlja ga sam nositelj prava osobno ili putem zastupnika.

S druge strane, kolektivno ostvarivanje prava može obavljati samo udruga nositelja prava koja ima za obavljanje takve djelatnosti odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima člankom 217 i 218. definira koja su to kolektivna prava, a među njima je i pravo nakladnika pisanih izdanja  na odgovarajuću naknadu za umnožavanje njihovih izdanja za privatno korištenje.

Umnožavanje autorskog djela za privatno korištenje uz plaćanje odgovarajuće naknade

Fizičkoj osobi je dopušteno, bez autorova odobrenja, iz zakonito objavljenog izvora, umnožavati autorsko djelo na bilo koju podlogu, kao i umnožavati autorsko djelo u obliku fotokopije, ako to čini za privatno korištenje koje nema izravno i neizravno komercijalnu svrhu i nije namijenjeno ili pristupačno javnosti.

Autori djela za koja se, s obzirom na njihovu prirodu, može očekivati da će bez njihova odobrenja biti umnožena snimanjem na nosače zvuka, slike ili teksta ili fotokopiranjem, za privatno korištenje, imaju pravo na odgovarajuću naknadu od prodaje praznih nosača zvuka, slike ili teksta i uređaja za tonsko i vizualno snimanje te uređ aja za fotokopiranje.

Naknadu plaćaju proizvođači uređaja za tonsko i vizualno snimanje, proizvođači uređaja za fotokopiranje, proizvođači praznih nosača zvuka, slike ili teksta te solidarno s njima uvoznici uređaja za tonsko i vizualno snimanje, uređaja za fotokopiranje, praznih nosača zvuka, slike ili teksta, osim ako se radi o uvozu malih količina namijenjenih za privatno i nekomercijalno korištenje kao dio osobne prtljage. Ako se navedeni uređaji i predmeti ne proizvode u Republici Hrvatskoj, naknadu plaća uvoznik.

Autori imaju  i pravo na odgovarajuću naknadu od fizičke ili pravne osobe koja
uz naplatu obavlja usluge fotokopiranja. S fotokopiranjem su izjednačene sve druge tehnike umnožavanja, a s uređajima za tonsko i vizualno snimanje izjednačeni su drugi uređaji koji omogućavaju isti učinak.

Bez obzira na to što nemaju vlastito isključivo pravo umnožavanja, nakladnici pisanih izdanja imaju vlastito pravo na odgovarajuću naknadu za umnožavanje njihovih izdanja za privatno korištenje.

Kolektivno ostvarivanje prava na području Republike Hrvatske može obavljati organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koja za obavljanje takve djelatnosti ima odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, uz primjenu odredaba članka 224 st. 2 kojim su utvrđene pretpostavke za izdavnje odobrenja za kolektivno ostvarivanje prava.

Za organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava  predmnijeva se da ima punomoći za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja prava za koje je ovlaštena, za sve domaće i strane nositelje takvih prava, osimonog nositelja prava koji je izričito u pisanom obliku obavijestio organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava da ne ostvaruje njegova prava.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava ostvaruje prava u svoje ime ili u ime nositelja prava, a za račun nositelja prava.