NakladniciRaspodjela naknada

Pravilnik o raspodjeli naknada

By 20 ožujka, 2017 16 ožujka, 2023 No Comments

Obveznici plaćanja naknade, fizičke i pravne osobe koje uz naplatu obavljaju usluge fotokopiranja i proizvođači/uvoznici uređaja za fotokopiranje plaćaju naknadu prema Cjeniku Udruge o naknadama za obavljanje usluga fotokopiranja i naknadama od proizvođača i uvoznika uređaja za fotokopiranje, odnosno prema ugovoru zaključenom između obveznika plaćanja i Udruge.

Pravilnikom o raspodjeli naknada utvrđena su pravila raspodjele naplaćenih naknada nakladnicima, opći obračun raspodjele, utvrđivanju iznosa za isplatu i rokovi u kojima se obavlja obračun i isplata naknada.

Smatrali smo da je intencija zakonodavca da se kolektivnim ostvarivanjem prava na naknadu za fotokopiranje pruži zaštita onim nakladnicima kojima je nakladništvo osnovna djelatnost pa smo Pravilnikom o raspodjeli naknada definirali koji nakladnici sudjeluju u raspodjeli naknada.

Prema Pravilniku o raspodjeli naknada, nakladnik je fizička i pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj koja izdaje knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, kao i znanstvene časopise otisnute na papiru ili drugim nositeljima teksta i fotografija, koji su namijenjeni plasmanu na tržištu knjiga i časopisa.

Nakladnik stječe pravo na sudjelovanje u raspodjeli naknade ukoliko je na dan obračuna naknade, u posljednjoj završenoj kalendarskoj godini izdao najmanje 3 (tri) knjige u nakladi od najmanje 300 primjeraka odnosno znanstvene časopise u opsegu od 30 araka u nakladi od najmanje 250 primjeraka.

Dostava podataka

Svaki je nakladnik obvezan do 28. veljače tekuće godine dostaviti Udruzi popis knjiga, odnosno časopisa izdanih u prethodnoj godini.  Popis knjiga mora sadržavati ime i prezime autora, naslov, mjesec i godinu izdanja, ISBN i oznaku izdanja.  Naknada se isplaćujemo samo za 1. izdanje, osim u slučaju da je drugo i svako slijedeće izdanje izmijenjeno i predstavlja novo autorsko djelo. Popis časopisa mora sadržavat naziv i ISSN časopisa, redni broj, broj stranica i broj autorskih araka uključenih u svaki broj. 

Modaliteti raspodjele

Temeljem dostavljenih podataka, ukupno prikupljeni iznos naknade koja pripada nakladnicima dijeli se s ukupnim brojem izdanih knjiga, odnosno časopisa svih nakladnika u tom obračunskom razdoblju, kako bi se utvrdila naknada koja pripada svakom pojedinom nakladniku po jednoj knjizi, odnosno časopisu.

Naknada koja pripada svakom pojedinom nakladniku, utvrđuje se na način da se visina naknade koja pripada nakladniku po jednoj knjizi, časopisu pomnoži s brojem knjiga, časopisa koje je svaki pojedini nakladnik izdao u prethodnoj godini.

Nakladniku koji ne dostavi potrebne podatke do roka utvrđenog st. 1 ovog članka, pripada naknada kao da je izdao 3 (tri) naslova u prethodnoj godini, 3 (tri) digitalna nosača CD do 1GB/DVD do 10 GB i časopis u opsegu od 30 araka.