Obveznici plaćanjaRevizorska izvješća

Uvjeti za fotokopiranje autorskog djela

By 20 ožujka, 2017 No Comments

Koristeći direktive i smjernice međunarodnih propisa, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima utvrdio je člankom 82 pravo fizičke osobe na reproduciranje autorskog djela u obliku fotokopije, bez odobrenja nositelja autorskog prava, ukoliko takvo reproduciranje nema izravno ili neizravno komercijalnu svrhu te nije namijenjeno ni pristupačno javnosti.

Kada se autorsko djelo reproducira/fotokopira bez autorovog odobrenja, autor fotokopiranog djela ima pravo na odgovarajuću naknadu.

Kao obveznike plaćanja naknade, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima člankom 32 utvrđuje fizičke ili pravne osobe koja uz naplatu obavljaju usluge fotokopiranja kao i proizvođače, odnosno uvoznike uređaja za fotokopiranje.

Vezano za opseg korištenja, zakonodavac je propisao da nije dopušteno reproduciranje cijele knjige, osim ako su primjerci te knjige rasprodani najmanje dvije godine.