Autorsko pravo

Zakonodavstvo

By 29 studenoga, 2017 16 ožujka, 2023 No Comments

Pravo nakladnika na naknadu za umnožavanje njihovih izdanja za privatno korištenje temelji se na Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, te međunarodnim aktima koje je Republika Hrvatska zaključila sa zemljama članicama Europske unije.

U Republici Hrvatskoj materija autorskog i srodnih prava uređena je Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

U skladu s člankom 183 Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima dopušteno je fizičkoj osobi, bez autorovog dopuštenja, iz zakonito objavljenog izvora, umnožavati autorsko djelo na bilo koju podlogu, kao i umnožavati autorsko djelo u obliku fotokopije, ako to čini za privatno korištenje koje nema izravno ili neizravno komercijalnu svrhu i nije namijenjeno ili pristupačno javnosti.

Nakladnici pisanih izdanja, temeljem članka 185 st.3 Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima imaju vlastito pravo na odgovarajuću naknadu za umnožavanje njihovih izdanja za privatno korištenje.

Naknada se, uz primjenu članka 183 i 184 Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, naplaćuje od fizičkih i pravnih osoba koje uz naplatu obavljaju usluge fotokopiranja kao i od proizvođača/uvoznika
praznih nosača zvuka, slike ili teksta i uređaja za tonsko i vizualno snimanje te uređaja za fotokopiranje.

 

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima